నా రాతలు

ఏప్రిల్ 20, 2006

What i am reading these days?

Filed under: నా రాతలు — by Raju Sykam (చి.|| రాజు సైకం ) @ 9:59 ఉద.

1. Roots

2. Prema Lekhalu – Chalam

3. Jealasy – Chalam

1 వ్యాఖ్య »

  1. ROOTS అంటే ఏడుతరాలు అని క్వింటా కుంటే కథేనా?

    ఇది నాకు చాలా ఇష్టమైన్ అకథ, నేను పదవ తరగతిలో ఉపేంద్ర రెడ్డి గారి వద్ద పుస్తకము తీసుకొని చదివినాను

    వ్యాఖ్య ద్వారా kiran kumar Chava — ఏప్రిల్ 21, 2006 @ 11:43 ఉద. |స్పందించు


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: