నా రాతలు

మే 28, 2006

మహా ప్రస్థానం- శ్రీ శ్రీ

Filed under: శ్రీ శ్రీ — by Raju Sykam (చి.|| రాజు సైకం ) @ 2:34 సా.

మరో ప్రపంచం,

మరో ప్రపంచం,

మరో ప్రపంచం పిలిచింది!

పదండి ముందుకు,

పదండి త్రోసుకు!

పోదాం, పోదాం పైపైకి!

కదం త్రొక్కుతూ,

పదం పాడుతూ,

హ్రుదంత రాళం గర్జిస్తూ-

పదండి పోదాం,

వినబడలేదా

మరో ప్రపంచం జలపాతం?

దారి పొడుగునా గుండె నెత్తురులు

తర్పణ చేస్తూ పదండి ముందుకు!

బాటలు నడిచీ,

పేటలు కడచీ,

కోట లన్నిటిని దాటండి!

నదీ నదాలు,

అడవులు, కొండలు,

ఎడారులా మన కడ్డంకి?

పదండి ముందుకు!

పదండి త్రోసుకు!

పోదాం, పోదాం, పైపైకి!

ఎముకుల కుళ్ళిన,

వయస్సు మళ్ళిన

సోమరులారా! చావండి!

నెత్తురు మండే,

శక్తులు నిండే

సైనికులారా! రారండి!

"హరోం! హరోం హర!

హర! హర! హర! హర!

హరోం హరా!" అని కదలండి!

మరో ప్రపంచం,

మహా ప్రపంచం

దరిత్రినిండా నిండింది!

పదండి ముందుకు!

పదండి త్రోసుకు!

ప్రభంజనంవలె హోరెత్తండీ!

భావ వేగమున ప్రసరించండీ!

వర్షుకాభ్రముల ప్రళయఘోషవలె

పెళ పెళ పెళ పెళ విరుచుకు పడండి!

పదండి,

పదండి,

పదండి ముందుకు!

కనబడ లేదా మరో ప్రపంచపు

కణకణ మండే త్రేతాగ్ని?

ఎగిరి, ఎగిరి, ఎగిరి పడుతున్నవి

ఎనభై లక్షల మేరుపులు!

తిరిగి, తిరిగి, తిరిగి సముద్రాల్

జలప్రళయ నాట్యం చేస్తున్నవి!

సల సల క్రాగే చమురా? కాదిది,

ఉష్ణరక్త కాసారం!

శివసముద్రమూ,

నయాగరావలె,

ఉరకండీ! ఉరకండీ ముందుకు!

పదండీ ముందుకు!

పదండీ త్రోసుకు!

మరో ప్రపంచపు కంచు నగారా

విరామ మెరుగక మ్రోగింది!

త్రాచులవలెనూ,

రేచులవలెనూ,

ధనంజయునిలా సాగండి!

కనబడ లేదా మరో ప్రపంచపు

అగ్ని కిరీటపు ధగధగలు,

ఎర్రబావుటా నిగనిగలు,

హోమజ్వాలల భుగ భుగలు ?

శ్రీ శ్రీ – ఏప్రిల్ 12, 1994

శ్రీ శ్రీ 'మహా ప్రస్తానం' నుంచి సంగ్రహితం

వ్యాఖ్యానించండి »

ఇంకా వ్యాఖ్యలు లేవు.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: